Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on maaliskuu, 2021.
Kuva
Lukivaikeuksien arviointia   Mikä on lukivaikeuksien arvioinnin tarkoituksena? Teemmekö sitä vain arvioinnin ja testien vuoksi. Ei , vaan tärkeää on selvittää niiden avulla oikein kohdennettu tuki ja   huomioitavaa on myös ymmärryksen lisääntyminen oppilaasta. Oppimisvaikeuksien ja tuen tarpeen selvittäminen on osa laaja-alaisen erityisopettajan työtä. Lukivaikeuksien tunnistamisella ja niiden tarkemmalla arvioinnilla on keskeinen rooli erityisopetuksessa. Arviointi on lähtökohtana tuen intensiteetin ja erityisesti kohdennetun tuen suunnittelussa. Erityisopettaja tulkitsee seulontamenetelmien tuloksista, mihin ongelmiin kannattaa tarttua nopeasti ja kenelle tehdään yksilöarvioinnit. Jos oppilaan seulontatestien tulokset osoittavat selvästi heikkoa tulosta ikätasoon nähden, on välttämätöntä tehdä jatkoarviointia yksilötestein. Arvioinnissa otetaan huomioon myös muiden oppilasta opettavien huomiot ja havainnot sekä keskustelut vanhempien kanssa.   Hyvä arviointi ja tuki Hyvään