Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on syyskuu, 2018.

Lukituen suunnittelu

Kuva
Lukituen suunnittelu käytännössä Lukituen suunnittelusta nousee aika ajoin kyselyjä ja kysymyksiä, joten lupasin muutamalla erityisopettajalle ja opettajallekin rakentaa sen vielä konkreettisemmin näkyville. Katsotaan onnistuinko. ;)  Myös vanhemmat ovat entistä tietoisampia, mitä lukivaikeus on, joka on hyvä juttu ja osaavat pyytää jo siihen apua. Tärkeää on vastata oppilaiden tuen tarpeisiin ja huoliin ajoissa siten, ettei niistä tule ikävää lumipalloefektia. Seuloja ja testauksia Miksi seuloja ja yksilöllisempiä testejä tehdään? Onko se ajan tuhlausta erityisopettajan laajassa työkentässä? Lukivaikeuksien arvioinnilla pyritään saamaan lisää ymmärrystä oppilaasta ja siitä, miten tukea häntä oikein. Turhaan arviointiin ei ole kenelläkään aikaa, vaan seulojen ja testien tekoon on täysin vahvat tarkoitusperät.  Oppim isvaikeuksien arvioinnin tarkoituksena on ymmärryksen lisääntyminen oppilaasta ja oikeanlaisen tuen suunnittelusta. Erityisopettaja os

Pedagoginen kirjoittaminen lyhyesti

Kuva
Pedagoginen kirjoittaminen – lyhyt oppimäärä Nyt on se aika lukuvuodesta, jolloin tarkastetaan lukuvuoden pedagogisia asiakirjoja ja miten niihin kirjatuissa tavoitteissa on onnistuttu. Lisäksi on tärkeää miettiä, miten toimia tulevana lukuvuonna.  Alla on kirjoitettu siitä, mitä pedagogisissa asiakirjoissa tulisi olla ja miten niihin tiettyjä asioita kirjataan.  Miten tuen, miten toimin ja mitä teen? Kun opetuksen kivijalan suunnittelee hyvin, siitä on etua   koko luokalle ja ryhmälle, ei vain yksittäiselle tuettavalle. Oppilaan tukeminen vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä ennen kaikkea hyvää yhteistyötä eri opettajien ja tahojenkin välillä. Asiakirjat ovat arjen työkalu opettajille, mihin kirjataan kaikki mahdolliset opetusmenetelmistä kommunikointitapoihin. Asiakirja, mihin voi opettajana palata pitkin vuotta. Yhteistyö ja suunnittelu Siinä vaiheessa, kun vilpittömästi   haluaa suunnitella yhdessä muidenkin kanssa oppilaan tukea ja kehittää omia tapo

Ratkaisukeskeisyys erityisopettajan työtapana

Kuva
Ratkaisukeskeisyys koulun toimintakulttuurissa Peleissäkin haetaan ratkaisua. :)  Ollessani virkavapaalla laaja-alaisen erityisopettajan työstä yläkoulusta lukioissa ja sosiaali – ja terveysalanopistossa, näin nuorten ongelman. Heillä ei ollut työkaluja oppimiseen, keskittymiseen tai muihin oman toiminnan ohjauksen taitoihin. Näinä vuosina ennenkuin aloin kehitellä omaa, uutta ja entistä monipuolisempaa tapaani työskennellä laaja-alaisena erityisopettajana mielessäni liikkui paljon kysymyksiä. Tiesivätkö he vahvuutensa? Miksi oppilas käyttäytyi kuten käyttäytyi tai miksi oppilas ei oppinut?  Tiesivät hyvin harvoissa tapauksissa. Miksi niin monet surivat jälkikäteen kertoessaan esim lukihaastattelussa tai tukitoimia toisella asteella tehdessä esim aina matikassa erityisopettajalle joutumista, vaikka aina mainitsivat pitäneensä erityisopettajasta, mutta lopussa mainitsivat aina olleen niitä luokan heikkoja ja huonoja?  Miten tuen antaminen ja keinot eri tilanteisiin näis

Struktuurit - työrauhaa ja motivaatiota oppitunneille

Kuva
Struktuurit luovat selkeyttä oppitunneille Nykyään oikeastaan jokaisessa luokassa on oppilaita, jotka tarvitsevat struktuuria opetukseen eli yksinkertaisesti selkiytetään tuntia eri tavoin niin ajan, tilan, istumapaikan, toiminnan kuin vuorovaikutuksenkin suhteen . Itseasiassa struktuureista on hyötyä myös lahjakkaille. On myös kokonaisia luokkia, jotka tarvitsevat struktuuria työrauhan tueksi. Tunnit, joilla on helppo olla, on järjestelmällisesti suunniteltu. Hyvin suunnitelluilla oppitunneilla on jokaisen helppo oppia ja helpompi keskittyä, koska oppituntien selkeät struktuurit tukevat myös oppilaiden omaa toiminnanohjausta, jotka tarvitsevat tukea tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen tarvitsevat sitä kaikilla oppitunneilla, osa myös välitunneilla ja ruokatunneilla. Riippuen tietenkin oppilaasta ja iästäkin.  Miten oppilas, jonka on vaikea keskittyä ja hänellä on esimerkiksi vaikeutta vielä matematiikassa tuetaan kouluissa? Auttaako se, että erityisopettajalla on ko