Tekstit

Eriyttämisen monet mahdollisuudet ja yhteistyö

Kuva
Eriyttämisen monet mahdollisuudet


Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus.”
Miksi eriytetään?

Miksi haluamme, että jokainen oppilas olisi timantti? Miten voimme tukea oppilasta, luokkaa  ja auttaa oppilaita pienillä keinoilla? Eriyttämisellä pystymme tukemaan oppilaan motivaatiota, itsetuntoa ja oppimista. Avainasemassa eriyttämisen onnistumisessa ovat yhteistyö, oppilaantuntemus sekä suunnitelmallisuus. Eriyttäminen on hyvä keino yrittää ehkäistä vaikeuksia niin, ettei ongelmia pääsisi edes syntymään.sen hyötyjä ovat mm oppimisvaikeuksien ehkäisy, oppimistulosten parantuminen, kouluviihtyvyyden lisääminen ja oppilaiden yksilöllisyyden parempi huomioiminen. Lisäksi oppilaiden onnistumisen kokemusten tuominen oppimiseen lisää oppimisen mielekkyyttä ja on tukena myös työrauhan parantumisessa niissä tapauksissa, kun oppilas saakin eteensä omaa taitotasoaan vastaavaa tekemistä.
Välillä on hyvä myös…

Riittämättömyyden tunne ja jaksaminen

Kuva
Laaja-alaisen erityisopettajan riittämättömyyden tunne ja jaksaminenKirjoitan tänään blogissani siitä, mistä me erityisopettajat paljon puhumme keskenämme ja asia, mikä varmasti vie meiltä jokaiselta voimia. Emme pelkästään tue oppilaita, vaan jaamme osaamistamme ja kuuntelemme opettajien huolia oppilaista ja luokista. Tavallaan myös voimaannutamme opettajia ja kannustamme myös heitä jaksamaan. Meidän pitäisi olla ihan joka paikassa emmekä ehdi kaikkeen vaikka kuinka parhaamme tekisimme. Kirjoitus on kirjastani ”Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa”  se osuus, jota ei julkaistu.

Kenelle tuen antaminen kuuluu?

Kouluissa ja perusopetukseen liittyvässä lainsäädännössä on tapahtunut suuri määrä muutoksia viime vuosina. Opetussuunnitelmauudistukset ja perusopetuslainmuutokset kolmiportaisine tukineen sekä oppilashuoltolain muutos oppilaan hyvinvoinnin tukijana. Myös kuntien sisältä on tullut paineita muutoksille, on koulujen yhdistämisiä, luokkakokoja on kasvatettu jne. Nämä kaikki kuorm…

Lukivaikeuksisen tukitoimien rakentaminen

Kuva
Lukivaikeuksisen tukitoimien rakentaminen käytännössä

Kirjoitin jo kesällä lukituen rakentamisesta blogi-tekstin. Tästä on noussut kyselyjä, joten lupasin muutamalla erityisopettajalle ja aineenopettajallekin rakentaa sen vielä konkreettisemmin näkyville. Katsotaan onnistuinko. ;) 
Myös vanhemmat ovat entistä tietoisampia, mitä lukivaikeus on, joka on hyvä juttu ja osaavat pyytää jo siihen apua. Tärkeää on vastat oppilaiden tuen tarpeisiin ja huoliin, ettei niistä tule sitä ikävää lumipalloefektia.Seuloja ja testauksia

Usean yläkoulun laaja-alaiset erityisopettajat tutustuvat ja kokeilevat parhaillaan uutta NMI:n testipatteristoa YKÄ-nimeltään. Näin teen minäkin. Alkukokemus on ollut hyvä ja testi kattava. Lukemisen taso on selkeästi samaa tasoa, mitä se on nyt ollut useampia vuosia, mistä on eri medioissakin paljon keskusteltu eli laskusuunnassa. Osa meistä on ehtinyt jo haastattelemaan ja tekemään muutamia yksilötestauksia. Mutta onko testaus se ykkösjuttu? Ei, vaan sen perusteella nuo…

Pedagoginen kirjoittaminen lyhyesti

Kuva
Pedagoginen kirjoittaminen – extra lyhyt oppimäärä


Taas on aika istua alas ja suunnitella rauhassa tuettavien oppilaiden vuotta. Miten tuen, miten toimin ja mitä teen? Kun opetuksen kivijalan suunnittelee hyvin, siitä on etua koko luokalle ja ryhmälle, ei vain yksittäiselle tuettavalle. Oppilaan tukeminen vaatii hyvää suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä ennen kaikkea hyvää yhteistyötä eri opettajien ja tahojenkin välillä. Asiakirjat ovat arjen työkalu opettajille, mihin kirjataan kaikki mahdolliset opetusmenetelmistä kommunikointitapoihin.
Siinä vaiheessa, kun vilpittömästi haluaa suunnitella yhdessä muidenkin kanssa oppilaan tukea ja kehittää omia tapojaan toimia, osaa takuulla pedagogisen kirjoittamisen taidon ja ymmärtää sen merkityksen. Onko iloa paperista, jota ei kunnolla suunnittele? No tokkopa. Ovat vain turhaa ajanhukkaa ja tekee jokaisen kiukkuiseksi. Tarkalla suunnittelulla ja yhteistyöllä saadaan oppilaan asioita hyvin eteenpäin. Tärkeää on myös käydä niitä oppil…

Ratkaisukeskeisyys erityisopettajan työtapana

Kuva
Ratkaisukeskeisyys koulun toimintakulttuurissa

Peleissäkin haetaan ratkaisua. :) 


Ollessani virkavapaalla laaja-alaisen erityisopettajan työstä yläkoulusta lukioissa ja sosiaali – ja terveysalanopistossa, näin nuorten ongelman. Heillä ei ollut työkaluja oppimiseen, keskittymiseen tai muihin oman toiminnan ohjauksen taitoihin. Näinä vuosina ennenkuin aloin kehitellä omaa, uutta ja entistä monipuolisempaa tapaani työskennellä laaja-alaisena erityisopettajana mielessäni liikkui paljon kysymyksiä. Tiesivätkö he vahvuutensa? Miksi oppilas käyttäytyi kuten käyttäytyi tai miksi oppilas ei oppinut?  Tiesivät hyvin harvoissa tapauksissa. Miksi niin monet surivat jälkikäteen kertoessaan esim lukihaastattelussa tai tukitoimia toisella asteella tehdessä esim aina matikassa erityisopettajalle joutumista, vaikka aina mainitsivat pitäneensä erityisopettajasta, mutta lopussa mainitsivat aina olleen niitä luokan heikkoja ja huonoja?  Miten tuen antaminen ja keinot eri tilanteisiin näissä tapauksissa vie…

Struktuurit

Kuva
Struktuurit luovat selkeyttä oppitunneille
Nykyään oikeastaan lähes jokaisessa luokassa on oppilaita, jotka tarvitsevat struktuuria opetukseen eli yksinkertaisesti selkiytetään tuntia eri tavoin niin ajan, tilan, istumapaikan, toiminnan kuin vuorovaikutuksenkin suhteen. Itseasiassa struktuureista on hyötyä myös lahjakkaille. Tunnit, joilla on helppo olla, on järjestelmällisesti suunniteltu. Tälläisilla tunneilla on jokaisen helppo oppia ja helpottaa useimpien oppilaiden oman toiminnan ohjausta oppitunneilla. Oppilaat, jotka tarvitsevat tukea tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen tarvitsevat sitä kaikilla oppitunneilla, osa myös välitunneilla ja ruokatunneilla. Riippuen tietenkin oppilaasta ja iästäkin. Miten oppilas, jonka on vaikea keskittyä ja hänellä on esimerkiksi vaikeutta vielä matematiikassa tuetaan kouluissa? Auttaako se, että erityisopettajalla on koulussa vain aikaa opettaa matematiikkaa? Miten käy muiden oppituntien ja oppimisen, kasvavatko ja moninkertaistuvatko ongelmat ni…