Tekstit

Miten huomaan lukivaikeuksisen luokassa?

Kuva
Miten opettaja huomaa luokassa lukivaikeuksisen?


Minulta kysytään vähän väliä, miten tunnistaa lukivaikeuksinen oppilas aineen – tai luokanopettajana. Usein kehotan ottamaan yhteyttä oman koulun laaja-alaiseen erityisopettajaan, jolle voit kertoa huolestasi ja epäilyksestäsi sekä oppilaan piirteistä. Piirteitä voi olla ihan laidasta laitaan. Tässä blogissa joitain esimerkkejä. Erityisopettajana voi tämän jälkeen haastatella oppilasta ja sen jälkeen tarvittaessa tehdä yksilöllisemmät testaukset. Toinen vaihtoehto voisi olla, että erityisopettaja tulee kanssasi tunnilla seuraamaan samanaikaisopettajana, missä mennään ja miten kannattaa toimia. Seulovia testejä tehdään jatkuvasti, mutta ne eivät vielä kerro onko lukivaikeus vai ei. Lukitestauksesta enemmän asiaa ja faktaa löytyy kirjastani ”Laaja-alainen erityisoppilas yläkoulussa”. Sieltä löytyy myös s2-oppilaan testausmahdollisuudet nykyajatuksen mukaan.Miten lukivaikeus voi tulla esiin?Koska lukivaikeutta on niin monenlaista kuin on o…

Yhteistyössä ratkaisuihin

Kuva
Yhteistyössä ratkaisuihin laaja-alaisen erityisopettajan kanssa


Kirjani laaja-alainen erityisopettaja yläkoulussa ilmestyi 10 kk:tta sitten. Olen ilokseni saanut sen tiimoilta kierrellä ympäri Suomea, päässyt mukaan keskusteluihin oppilaan tuesta ja koulujen toimintakulttuurien kehittämistarpeista ja ne lukuisat upeat kohtaamiset! Tässä blogissa kerron lyhyesti ELA:n työn mahdollisuuksista ja lopussa kielten lehtori Ulla Aallon ajatuksia ELA:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja koulun toimintakulttuurista. Kuka muu muka tuo esiin työtämme ja osaamistamme kouluissa sekä monipuolisia mahdollisuuksia kuin me itse? Parhaimmillaan se tukee koko työyhteisöä ja kaikkia oppilaita. 
Mihin kirjani vastaa ja mitä työnkuvamme muutos on lakimuutosten ja opetussuunnitelman myötä? Alla olevat kysymykset ovat ainakin osa sitä. ·Tukea tarvitsevien hyvinvointi, jossa kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon?​ ·Etsitäänkö ongelmia vai ratkaisuja?​ ·Millaisessa oppimisympäristössä oppilaat oppivat?​ ·Yhteistyö opet…

Eriyttämisen monet mahdollisuudet ja yhteistyö

Kuva
Eriyttämisen monet mahdollisuudet


Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus.”
Miksi eriytetään?

Miksi haluamme, että jokainen oppilas olisi timantti? Miten voimme tukea oppilasta, luokkaa  ja auttaa oppilaita pienillä keinoilla? Eriyttämisellä pystymme tukemaan oppilaan motivaatiota, itsetuntoa ja oppimista. Avainasemassa eriyttämisen onnistumisessa ovat yhteistyö, oppilaantuntemus sekä suunnitelmallisuus. Eriyttäminen on hyvä keino yrittää ehkäistä vaikeuksia niin, ettei ongelmia pääsisi edes syntymään.sen hyötyjä ovat mm oppimisvaikeuksien ehkäisy, oppimistulosten parantuminen, kouluviihtyvyyden lisääminen ja oppilaiden yksilöllisyyden parempi huomioiminen. Lisäksi oppilaiden onnistumisen kokemusten tuominen oppimiseen lisää oppimisen mielekkyyttä ja on tukena myös työrauhan parantumisessa niissä tapauksissa, kun oppilas saakin eteensä omaa taitotasoaan vastaavaa tekemistä.
Välillä on hyvä myös…

Riittämättömyyden tunne ja jaksaminen

Kuva
Laaja-alaisen erityisopettajan riittämättömyyden tunne ja jaksaminenKirjoitan tänään blogissani siitä, mistä me erityisopettajat paljon puhumme keskenämme ja asia, mikä varmasti vie meiltä jokaiselta voimia. Emme pelkästään tue oppilaita, vaan jaamme osaamistamme ja kuuntelemme opettajien huolia oppilaista ja luokista. Tavallaan myös voimaannutamme opettajia ja kannustamme myös heitä jaksamaan. Meidän pitäisi olla ihan joka paikassa emmekä ehdi kaikkeen vaikka kuinka parhaamme tekisimme. Kirjoitus on kirjastani ”Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa”  se osuus, jota ei julkaistu.

Kenelle tuen antaminen kuuluu?

Kouluissa ja perusopetukseen liittyvässä lainsäädännössä on tapahtunut suuri määrä muutoksia viime vuosina. Opetussuunnitelmauudistukset ja perusopetuslainmuutokset kolmiportaisine tukineen sekä oppilashuoltolain muutos oppilaan hyvinvoinnin tukijana. Myös kuntien sisältä on tullut paineita muutoksille, on koulujen yhdistämisiä, luokkakokoja on kasvatettu jne. Nämä kaikki kuorm…

Lukivaikeuksisen tukitoimien rakentaminen

Kuva
Lukivaikeuksisen tukitoimien rakentaminen käytännössä

Kirjoitin jo kesällä lukituen rakentamisesta blogi-tekstin. Tästä on noussut kyselyjä, joten lupasin muutamalla erityisopettajalle ja aineenopettajallekin rakentaa sen vielä konkreettisemmin näkyville. Katsotaan onnistuinko. ;) 
Myös vanhemmat ovat entistä tietoisampia, mitä lukivaikeus on, joka on hyvä juttu ja osaavat pyytää jo siihen apua. Tärkeää on vastat oppilaiden tuen tarpeisiin ja huoliin, ettei niistä tule sitä ikävää lumipalloefektia.Seuloja ja testauksia

Usean yläkoulun laaja-alaiset erityisopettajat tutustuvat ja kokeilevat parhaillaan uutta NMI:n testipatteristoa YKÄ-nimeltään. Näin teen minäkin. Alkukokemus on ollut hyvä ja testi kattava. Lukemisen taso on selkeästi samaa tasoa, mitä se on nyt ollut useampia vuosia, mistä on eri medioissakin paljon keskusteltu eli laskusuunnassa. Osa meistä on ehtinyt jo haastattelemaan ja tekemään muutamia yksilötestauksia. Mutta onko testaus se ykkösjuttu? Ei, vaan sen perusteella nuo…