Oppilaan kohtaaminen, haastava oppilas ja yhteistyö


Oppilaan kohtaaminen, haastavat oppilaat ja yhteistyö
Parasta kivijalkaa nykyajan koulussa on se, miten kohtaamme oppilaat koulussa ja ne monet muut mahdollisuudet koulussa, joissa voimme vaikuttaa myös erityisopettajiana, jos resurssimme on valjastettu koko koulun tueksi. Muistan oman kouluaikani positiivisena, mutta myös sen erilaisuuden. Jos oppilas tuli myöhässä, oltiin heti kaikkien kuullen kuulustelemassa, miksi myöhästyit, mistä tulit? Silloin ei ajateltu juuri oppilasta itseään tai mitä taustalla on. Osalle se oli jopa todella ahdistavaa. Mitä, jos Liisalla oli raskas aamu kotona? Tyhjä jääkaappi, riitoja vanhempien kanssa aamuvarhain? Nykyajan tapa toivottaa vaan tervetulleeksi: ”Kiva, kun tulit” – tyyliin ja kahdenkeskinen keskustelu myöhästymisestä, jos tarvetta, on huomattavasti mielekkäämpi tapa. Onneksi on näin.


Miten opetetaan ilman yhteistyötä?Minun arkipäiväni täyttyvät erityisopettajana sillä, että konsultoin opettajia ihan kaikki väliajat. Autan heitä tai oikeastaan teemme yhteistyötä ja pohdimme mm sitä miten saadaan luokat toimimaan mahdollisimman hyvin, myös tapauksissa, joissa oppilailla on haasteita ja miten kohdata heidät. Nyky opetussuunnitelma ei toimi enää ajatuksella ”Mitä opetetaan”, vaan ”Miten opetetaan”. Se on tätä päivää ja siinä yhdessä mietimme tapoja haastavissa tilanteissa, miten toimia toisin jotta vuorovaikutus säilyy myönteisenä.  Mitä, jos yhteistyötä ei tehdä? Miten se vaikuttaa? Tai, jos opettajat eivät pyydä apua erityisopettajalta ja toimitaan ilman erityispedagogista osaamista varsinkin haasteellisissa tilanteissa? Mitä, jos erityisopettajana silti rohkeasti otat vetovastuun ja alat toimia yhdessä opettajien kanssa pyytäen apua muilta asiantuntijoilta, jos tarvetta on. Meidän tehtävä on tukea oppilaita ja ajaa oppilaiden etua. Se ei todellakaan ole aina helppoa. Näissä tarvitaan myös rehtorin ja YHR/OHR:n yhteistyötä. Tässä ote kirjastani Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa:


Yhteistyötä tehtäessä tulee hetkiä, jolloin erityisopettaja jää puun ja kuoren väliin, mutta näissäkin tilanteissa täytyy muistaa jaksaa ajaa oppilaan etua. Erityisopettaja joutuu tekemään välillä hankaliakin valintoja, joista on eri mieltä kuin muut. Hyvässä työyhteisössä tästäkin päästään eteenpäin yhdessä keskustelemalla ja asioita perustelemalla. Ristiriitatilanteita ja erimielisyyksiä tulee, mutta ne kehittävät toimintaa ja vievät yleensä hyvin koulun käytänteitä eteenpäin. Usein ristiriitatilanteet johtuvat epäselvistä käytänteistä.”


Arvostava kohtaaminen ja haastava oppilas
Takaisin kohtaamiseen ja erityisesti arvostavaan kohtaamiseen. Se on taito, jota voimme oppia ja jota voimme opettaa myös oppilaille. Sillä tuemme myös luokan työrauhaa, oppilaiden oppimista ja motivaatiota. Oppilaat aistivat todella nopeasti epäaidon kohtaamisen. Kyllä minullekin on tullut aikoinaan oppilaat sanomaan, se ei oikeasti kuunnellut minua tai se inhoaa minua. Tuolloin tilanne on melko huono ja sille täytyy tehdä jotain, koska sillä on oppilaan hyvinvoinnille suuri merkitys koulussa. Haastava oppilaskin tarvitsee arvostusta. Jos sitä ei ole, haasteet lisääntyvät entisestään. On epäammattimaista haukkua ja moittia jatkuvasti oppilasta hankalaksi tai laiskaksi. Ammattimaista on tehdä yhdessä töitä ja selvittää oirehdinnan syy ja paremmat tukitoimet luokkaan. Miten toimia toisin ja hakea parempia ratkaisu tähän tilanteeseen.  Aina on tärkeä katsoa eteenpäin, ei pyöriä ongelmissa.

Myönteisyyden kehä

Oppilaat ovat joka päivä useamman tunnin koulussa, myös haastava oppilas. Kuvittele, jos kuormataan pelkästään negatiivista palautetta niskaan. Miten se vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin? Mietipä omalle kohdallesi, jos esimies moittii ja haukkuu kokoajan joka käänteessä?  Ihan jokainen oppilas tarvitsee arvostamista ja lämmintä kohtaamista, myös kokonaiset luokat. Lapsilla ja nuorilla ei toiminnan ohjaus ole kehittynyt kuten meillä aikuisilla ja meidän tehtävämme on ohjata heitä aina oikeaan suuntaan. Emme voi mennä pelkästään sen taakse, että oppilas on niin vaikea. Varmasti on, mutta silloin on tärkeää hakea apua ja tehdä yhteistyötä ohjaten oppilasta oikeaan suuntaan. Oppilaat ovat lapsia, joiden hyvinvointi lisääntyy positiivisessa, välittävässä kulttuurissa. Nimittäin arvostava kohtaaminen ja välittäminen leviää. Jatketaan mieluummin myönteistä kuin kielteistä kehää. Se nimittäin leviää molemmissa tapauksissa. Kohtaaminen on vuorovaikutusta ja vuorovaikutteinen kulttuuri toimii silloin, kun lapsi tai nuori kokee ympäristönsä turvalliseksi. Kannustava ja lämmin vuorovaikutus ja kohtaaminen tukee ihan jokaisen hyvää oloa ja luo lisää turvallisuutta koulupäivään myös meille opettajille. Kukaan ei saisi tuntea fiilistä: ”Se ei tykkää musta”.

Struktuureilla 
mahdollisuuksia

Selvä on, että luokassa jossa on paljon erilaisia toiminnan ohjauksen pulmia, on myös tarvetta strukturoituun opetukseen. Se mahdollistaa tällöin paremmin myönteisen kohtaamisen ja turhan levottomuuden. Oppilaat tarvitsevat arkipäiviinsä rutiineja ja, jos ne pahasti järkkyvät, levottomuus lisääntyy. Ei tarvita kuin suuri määrä sijaisia tai muita äkkinäisiä muutoksia, oppilailla joilla on haasteita, ongelmat tulevat esiin. Yritetään siis luoda vahva pohja sille, että positiivinen, lämmin kohtaaminen on mahdollista. Tarvitaan paljon yhteistyötä ja myös ennaltaehkäisyä kouluissa tämän mahdollistamiseksi. Silti täytyy muistaa, että olemme kaikkia ihmisiä, joten kouluissa koko ajan tapahtuu, tilanteet muuttuvat äkisti ja siksi tämä työmme onkin niin antoisaa, ettei samanlaista päivää ole. Haasteet eivät lopu, mutta parempi silti jatkuvasti etsiä uusia ratkaisuja yhteistyötä tehden jokaisen meidän hyvinvoinnin tueksi 

Pyytäkää opettajat apua koulunne erityisopettajalta ja miettikää yhdessä uusi, parempi ratkaisu tilanteeseen. Lisäksi koulun muilta asiantuntijoita, jos pedagogisen puuttumisen jälkeen ei toimi ja tilanne jatkuu. Varsinkin näin pimeän syksyn aikana yhteistyötä tarvitaan jaksamiseen entistä enemmän. On tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori kohdataan arvostavasti. 

Yhteistyöstä, struktuureista opetuksessa yms lisää kirjassani : 

Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa.

VIP-hintaan 33 euroa 


https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/691161947.html

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pedagoginen kirjoittaminen lyhyesti

Lukituen suunnittelu

Luokkiin viety tuki

Open ajatuksia riippumatolta

Lukivaikeus koulun arjessa