Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen etäopetuksessa erityisopettajan työssä


Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen etäopetuksessa ELA:n työssäOletteko laaja-alaiset huomanneet, miten tärkeä rooli meillä on tukea tuen tarpeessa olevia oppilaita kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan? Saati, miten uusia tuen tarpeisia tässä tilanteessa on noussut esiin yllättävistäkin oppilaista? Miten paljon konsultointiamme nyt tarvitaan? Kaksi ensimmäistä etäopetusviikkoa tuntuivat olevan melkoista kaaosta ja mielessä häilyi olo, tuleeko tästä mitään. Nyt, kun etäopetusta on jo takana 3,5 viikkoa ja pieni pääsiäislomakin takana, voi vähän huokaista. Siis vähän. Tämä tuntuu alkaa toimivan. Tosin vielä on tehtävää ja työaika venyy ja paukkuu. Oman toiminnan ohjaus haastaa


Tein kyselyn yleisestä tuesta erityiseen tuen oppilaille ja suurin tuen tarve nousi odotetusti oman toiminnan ohjauksen tukemisessa esiin. Miten aloittaa tehtävät? Mitä tehtäviä pitää tehdä? Milloin tehdä ne? Tehtävät kasaantuu ja niitä on jo kuin iso vuori edessä jne. Yleensä suunnitelmallinen toiminta on useille vielä tämän ikäisille luonnollisestikin haastavaa ja oppilaat tarvitsevat siihen meidän erityisopettajien apua. Ainekohtainen tuki tulee pääsääntöisesti opettajilta, joten siinä olen ollut yhdessä opettajien kanssa suunnitellessa vain poikkeuksellisesti opettamassa yksittäisiä, lyhyitä hetkiä. Lisäksi olen ollut mukana Teams-tunneilla ns samanaikaisopettajana. Enemmänkin apuani on tarvittu oman toiminnan ohjauksen tuen lisäksi, tehtävien rajaamisessa ja keskusteluissa, että tämän on ihan oikeaa koulunkäyntiä. 😊 Kaiken kaikkiaan kaiken rajaaminen ja tukeminen lienee alakoulussa helpompaa, koska yksi opettaja pääsääntöisesti ohjaa luokkaa. Yläkoulussa haastaa suuri opettajien määrää ja erilaisten toimintatapojen vaihtelevuus, vaikka niitä yritettäisiinkin yhtenäistää.


Yhteistyö korostuu entisestään


Omat etätyöviikkoni ovat täyttyneet oppilaille, vanhemmille ja opettajille kännykällä soitellen ja soittoihin vastaillen. Etäopetus on toiminut sekä puhelimen, teamsin että wilman  ja myös sähköpostin kautta. Konsultointi opettajille on noussut erittäin tärkeäksi ja toivon, että sama tapahtuu muuallakin. Opettajat ovat pitäneet minuun erittäin aktiivisesti yhteyttä heti, kun huomaavat jollakin oppilaalla haasteita. Näissä tilanteissa olemme yhdessä sopineet työnjaon, miten toimimme ja kuka tekee mitä. Yhteistyö on ihan äärimmäisen tärkeää. Huoltajat ovat myös olleet onneksi aktiivisia huomatessaan haasteita lapsensa itsenäisessä opiskelussa. Kaiken kaikkiaan yhteistyön merkitys on todella korostunut joka suuntaan oppilaisiin, koteihin ja opettajiin sekä oppilashuoltoväkeen aina tarvittaessa. Kenellekään tämä tilanne ei ole helppoa eikä tule taatusti olemaan. Ei kotona eikä koulussa, mutta yhteistyössä päästään aina parempaan ratkaisuun. Ja onneksi tämä on vain väliaikaista. Ymmärrystä tarvitaan puolin ja toisin. Jokainen tekee varmasti parhaansa niin kotona kuin koulussakin, jossei ylitäkin jo sitä. Eniten oppilaat tarvitsevat kannustusta niin meiltä opettajilta kuin kotoakin. Satsataan siihen! 

Oppimateriaalit, äänikirjat ja struktuurit
Koska olen jo pitkään työskennelläni kiinnittänyt huomiota myös oppimateriaalien, monisteiden, kokeiden yms strukturointiin ja selkeyteen sekä selkokielisyyteen yleisopetuksessa, en usko, että opettajille tuli yllätyksenä, että muokkaan ja lyhennän joitakin tehtävänantoja tuettaville. Vähemmän on enemmän! Se on tehtäväni muutenkin, joka taas helpottaa tuettavia ja mallintaa selkokielistämistä myös opettajille. Olen yhteydessä opettajiin myös rajatessani materiaalia oppilaille ja muuttaessani vähän päivämääriä, kun huomaan ongelmallisen tilanteen. Tärkeintä on, etteivät ne kuormita oppilaita liikaa. Etäopetus tilanteena poikkeaa arjen tunneista. Ensinnäkin, jos jostakin aineesta ei ole Teams/live-tuntia, oppilas joutuu selvittämään ja opettelemaan asian itsekseen. Se on erityisesti tuettaville tai eri kieliryhmiin kuuluville todella haasteellista ja erittäin aikaa vievää. Ei voi siis olettaa, että etäopetuksessa tehtävien määrä vastaa tunnilla tehtäviä tehtäviä. Lisäksi eriyttämistä ei voi unohtaa edes etäopetuksessa. Tätä viestiä vien opettajille oppilaskohtaisesti päivittäin.  Liian suuri opiskelumäärä tai liian vaikea opiskeltava asia tappaa takuuvarmasti koulumotivaation, turhauttaa ja uuvuttaa oppilaat.
Äänikirjatunnukset on nyt todella tuntuneet menevän kaupaksi niillekin, jotka eivät sitä ennen etäopetusta halunneet. Celiaa on tarvittu sekä Arttua ja Otsoa. Ne ovatkin olleet todella hyvä lisä oppimiseen. Näiden tukena olen harjoitellut lukustrategioita kertauksena eri kanavien kautta. Tuntuu kerrankin siltä, että näitä ihan oikeasti kuunnellaan niidenkin oppilaiden kohdalla, jotka eivät aiemmin innostuneet. Minulla oli suuri ilo päästä apuvälinekeskus Dateron kanssa yhteistyöhön, jossa on harjoiteltu äänikirjojen käyttöä ja niitä hyödyntäen mm lukutrategioita. Nyt siitä on hyötyä. Kiitos Datero ja Marja-Sisko!

Jokaisen opettajan tehtävä on tukea
Jokaisen opettajan tehtävä on siis edelleen tukea jokaista oppilasta etäopetuksessakin niin eriyttäen kuin antaen tukiopetusta. Näistä on ohjeet OPH:n sivuilla

https://www.oph.fi/fi/perusopetuksen-oppimisen-tuen-jarjestaminen-poikkeusoloissa-1442020-alkaen?fbclid=IwAR29uCsGTrNeUlQJXZ-tO4tfMtDuKAnBX84L0cxQJRwiSkrmWd8fSgArMT4
Itse pääsin mukaan kirjoittamaan osuutta laaja-alaisen erityisopettajan/osa-aikaisen työn kuvauksesta ja olen todennut sen käytännössä ihan toimivaksi. Vielä aion kokeilla tuota päivystysaikaa eli ajankohdan, jolloin vanhemmat ja oppilaat tietävät minun takuuvarmasti olevan tavoitettavissa enkä ole teams-tunnilla samanaikaisopettajana tai mielellään edes missään etä-palaverissa ja jos olen, lupaudun silti vastaamaan.
Kannustan teitä erityisopettajia pitämään itse aktiivisesti yhteyttä yleisestä tuesta erityiseen tuen oppilaisiin, jos vähänkin on epäilystä pienenstäkin tuen tarpeesta tai ainakin kysyä, miten sujuu yleisen tuen oppilaalta, jolla epäilee esim oman toiminnan ohjausta tai lukivaikeutta. Jos jostakin opettajasta ei kuulu mitään, tee sama homma ja kilauta kollegalle kysyen miten sujuu oppilaiden kanssa. Onko huolta? Ja etunenässä yhteydenpito koteihin on äärimmäisen tärkeää.  

Tulevaisuus?


Mitä tästä jää laaja-alaisille erityisopettajille käteen? Se on mielenkiintoista nähdä. Lisääntyykö kouluissa kokonaisvaltaisempi tuki, jossa erityisopettajat voivat tukea oppilasta yhä enemmän myös muita opettajia konsultoiden ja auttaen oppilasta oppimisstrategioissa yms, jotta oppilas pärjää paremmin  omassa ryhmässään oppitunneilla? Tässä tilanteessa ainakin itse olen iloinen, että teen lukitestit ja tuet tunneille, koetilanteisiin ja suunnittelen, miten itse autan oppimis- ja muististrategioiden tai matikkastrategioiden kehittämisessä oppilaiden tueksi oppitunneilla ja itsenäiseen työskentelyyn. Se on helpottanut paljon työskentelyäni oppilaiden kanssa aiemminkin ja olen jo ennalta aavistellut, kenellä yleisessä tuessa tulee haasteita ja olen päässyt ripeämmin toimiin heidänkin kanssaan. Itselläni korostuu enemmän se, että oppilas todella pärjää yleisopetuksessa omassa ryhmässään, kunhan erityisopettaja on haastavissa kohdissa/asioissa samanaikaisopettajana, tekee kohdennettua lukituki-työtä ja matikka-tukea strategioissa selvitellen haasteiden taustat ja opettaja on tiiviissä yhteistyössä kanssani. Ne haasteet kun ovat usein moninaiset eivätkä katoa vain sillä, että aletaan ainekohtaisesti käymään erityisopettajalla pois tietyiltä tunneilta. Tärkeää on suunnitelmallisuus ja yhteistyö koulun sisällä.

Haasteet?
Kyllähän tässä etäopetuksessa haasteita riittää. Miten saada oppilas kiinni? Vanhemmat kiinni? Miten saada oppilas hereille? Teams/live-tunneille? Noudattamaan yhdessä sovittuja tavoitteita ja tuntitehtävien tekoa? Näitä ratkomme yhteistyössä huoltajien, opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön ja ulkopuolistenkin kanssa tarvittaessa.

Tsemppiä kaikille etäopetukseen!

Tästä linkistä kirjani Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa VIP-hintaan 33 euroa ilman lähetyskuluja, jos haluat lukea enemmän laaja-alaisen työstä tai saada  vinkkiä tukea tarvitseville: 

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/691161947.html

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pedagoginen kirjoittaminen lyhyesti

Lukituen suunnittelu

Luokkiin viety tuki

Open ajatuksia riippumatolta

Lukivaikeus koulun arjessa